T.C.
ÇARŞAMBA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İ L A N

Çarşamba Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Başkanı Mehmet ATAR'ın görev süresinin 26/10/2014 tarihinde sona erecek olması ve yine İzleme Kurulu Üyesi Gülşah AKARSU GÖZÜTOK'un kendi isteği ile üyeliğinin iptalini istemesi sebebiyle Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu ile 5712 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi gereğince, Çarşamba Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda 4 yıl süre ile görev yapmak üzere 2 asıl ve ile 2 adet Yedek Üyesi seçimi yapılacaktır.

İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:
1- Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak,
2- Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kurulmuşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,
3- Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN EVRAKLAR

İzleme Kurulu Üyeliğine başvuruda bulunacakların 13/10/2014 - 24/10/2014 tarihleri arasında Çarşamba Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına hitaben yazacakları dilekçeye; Dilekçe için TIKLAYINIZ
1- Öğrenim belgesi fotokopisi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde kaç yıl çalıştığını gösterir onaylı belgeyi eklemek suretiyle şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postada evrakı gecikenlerin müracaatı dikkate alınmayacaktır.
İlanen duyurulur.

 


Muhammet KARACA(40214)
Adalet Komisyonu Başkanı

 

EK-1: Dilekçe Örneği

Çarşamba Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 20.09.2012 ] - Webmaster : Alperen KARADAĞ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.