i       L      A      N
ÇARŞAMBA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANILIĞINDAN

   Çarşamba Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme kurulu Üyesi Adnan SEZER görev süresinin  14/05/2014 tarihinde sona ereceğinden Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu yönetmeliğinin  6.maddesinin son fıkrası ve Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Kanunun 2. maddesinin 2.fıkrası gereğince boşalacak olan  İzleme Kurulu  4 asil üyeliğine 1 adet üye seçimi 13/05/2014 t arihinde saat 14.00 de yapılacaktır.    Aşağıda belirtilen  şartları taşıyanların ÇARŞAMBA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA  aşağıda belirtilen tarihler arasında müracaatları ilan olunur.

Kemal SUBAŞI(40249)        

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanı     

İZLEME KURULU ÜYELİĞİNE MÜRACAAT EDECEKLERDE ARANACAK NİTELİKLER.

1-Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak

2-Tıp,eczacılık,hukuk, kamu yönetimi,sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.

3-Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.

4-Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.

İZLEME KURULUNA SEÇİLEMEYECEK OLANLAR.

1-Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar.

2-Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler.

3-Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar.

BAŞVURU TARİHİ

28/04/2014  TARİHİNDEN BAŞLAYIP                                                            
       
SON BAŞVURU TARİHİ

09/05/2014   GÜNÜ SAAT 17.00 ‘DE SONA ERECEKTİR.

MÜRACAATCILARIN GETİRECEKLERİ BELGELER.

1-Dilekçesi
2-Öğrenim belgesi(Fotokopisi)
3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4-Her hangi bir siyasi partinin merkez,il veya ilçe teşkilatlarında
görevli bulunmadığına dair dilekçesi.
5-Sabıka kaydı.
6-Mesleği ile ilgisi 10 yıl görev yaptığına dair belge.
7-İzleme kuruluna seçilmeyecek olanlar bölümünde belirtilen şartlardan
hiç birinin kendisinde bulunmadığını belirtir dilekçesi.

BAŞVURU DİLEKÇESİ

Çarşamba Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 20.09.2012 ] - Webmaster : Alperen KARADAĞ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.